Sven Ove Samuelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Ove Samuelsen

Tom Børge Johannesen, Bernt Ly, Sven Ove Samuelsen, Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson
13.03.2008
Det er holdepunkter for å anta at det finnes en arvelig mekanisme i utbredelsen av kronisk lymfatisk leukemi og andre lymfoproliferative sykdommer. Innsamling og fortolkning av stamtavler over...
Willy Pedersen, Sven Ove Samuelsen, Anne Eskild
22.06.2006
Årlig utføres det rundt 14 000 provoserte aborter i Norge. Vi har tidsserier over abortus provocatus på nasjonalt plan og over sammenhengen med alder, sivilstand og region ( 1 ). I Norge er...
Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
18.11.2004
Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste 30 årene. Likevel viser flere studier at det fortsatt er sosiale forskjeller, og at disse øker ( 1  –  5 ). Vi stiller spørsmålet: Har de sosiale...
Willy Pedersen, Sven Ove Samuelsen
06.11.2003
I 1980-årene, da AIDS-problemet dukket opp, ble man for alvor oppmerksom på behovet for kunnskap om befolkningens seksualvaner. I forhold til ungdom ble det i tillegg lagt vekt på risikoen for andre...
Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
03.02.2005
Vi takker Grimsrud for relevante kommentarer og spørsmål. Foreldrenes utdanningsnivå er målt som høyeste oppnådde utdanning innen utgangen av 1998. Med de valgte kuttpunktene (< 10 år, 10 – 12 år...
Geir Aamodt, Anne Johanne Søgaard, Øyvind Næss, Anne Cathrine Beckstrøm, Sven Ove Samuelsen
11.02.2010
Universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt har gått sammen om å samle flere befolkningsbaserte helseundersøkelser i én database: Cohort of Norway (CONOR)...