Sven Håland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Håland

Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
05.09.2017
Immunoglobulin G subclass 4-related disease (IgG4-RD) is a relatively recently identified immune-mediated systemic disease characterised by inflammation and progressive fibrosis. The most common...
Jens Vikse, Sven Håland, Katrine Brække Norheim
04.09.2017
Immunglobulin G subklasse 4 (IgG4)-relatert sykdom er en relativt nyoppdaget immunmediert systemsykdom som kjennetegnes av inflammasjon og progredierende fibrose. Pankreatitt og sialadenitt er de...