Svein Z. Bratland,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Z. Bratland,

Svein Z. Bratland,, Steinar Hunskår
23.02.2006
Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166 – 9 I nr. 2/06, s. 168 har to kolonneoverskrifter byttet plass i tabell 2. Riktig tabell er: Tabell...