Svein Svenningsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Svenningsen

Svein Svenningsen
15.02.2007
Total hofteprotese er en av de mest vellykkede og best dokumenterte operasjoner i ortopedisk kirurgi. I Norge settes det inn ca. 7 000 hofteproteser per år. Det nasjonale leddregisteret i Norge har...
Anders Wensaas, Svein Svenningsen
20.10.2005
Epiphysiolysis capitis femoris ble først beskrevet av Ambroise Paré i 1572 ( 1 ). Ved epiphysiolysis capitis femoris skjer det en glidning i fysen mellom caput femoris og metafysen. Insidensen er ca...
Trygve Holm Glad, Knut Melhuus, Svein Svenningsen
22.04.2010
Skafoidfraktur regnes som det vanligste håndrotsbruddet ( 1 ). Frakturen er ofte ikke synlig på røntgen, og ved klinisk mistanke om skafoidfraktur og negativ røntgenundersøkelse er det derfor vanlig...
Ola Wiig, Svein Svenningsen, Terje Terjesen
20.05.2011
Calvé-Legg-Perthes’ sykdom kjennetegnes av total eller partiell nekrose av caput femoris, sannsynligvis pga. fullstendig eller delvis opphør av blodtilførselen i en eller flere omganger ( 1 )...
Jørgen B. Vennesland, Svein Svenningsen, Øyvind Vennesland
27.03.2012
En 56 år gammel mann hadde i flere måneder vært plaget med smerter fra en lokal hevelse i ryggen. Han ble henvist til kirurgisk poliklinikk med spørsmål om tumor. Ved klinisk undersøkelse fant man en...