Svein Reseland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Reseland

Svein Reseland
18.01.2007
Hvor spennende og viktig er det at leserne av medisinsk litteratur opplyses om mulige konsekvenser av interessekonflikter knyttet til studier av medikamenters nytte og begrensninger? Det fremgår av...
Svein Reseland
01.11.2007
I sitt tilsvar til mitt innlegg om SSRI-preparater i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 ( 1 ) skriver Jørgen Bramness & Fredrik Walby bl.a.: «Det er usaklig og grenser mot personforfølgelse når...
Svein Reseland
28.06.2007
I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år»,...
Svein Reseland
20.11.2008
I Tidsskriftet nr. 15/2008 henviser Per Olav Kormeset til Legemiddelindustriens regelverk, som krever at legemiddelkonsulentenes informasjon skal gjøre mottakerne i stand til å danne seg en...
Svein Reseland
30.04.2009
I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen ( 1 , 2 ). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at...
Svein Reseland
21.09.2006
I en artikkel om medikamentell behandling av spilleavhengighet i Tidsskriftet nr. 10/2006 er det anført om forfatterne: «Oppgitte interessekonflikter: Ingen» ( 1 ). Når det gjelder en av...
Svein Reseland
18.12.2003
Direktør Henrik Lund i legemiddelfirmaet AstraZeneca hevder i sitt innlegg Bivirkninger – suppe på spiker, publisert i Tidsskriftet nr. 20/2003, at det informeres om alle bivirkninger i...
Svein Reseland
26.06.2003
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 9/2003 ( 1 ) skriver representanter fra legemiddelindustrien bl.a. at når man søker om godkjenning av et medikament, er man pliktig til å rapportere resultatene fra...
Svein Reseland
25.09.2003
I et informasjonsmateriale om antidepressive legemidler heter det ifølge en artikkel i Tidsskriftet at «antidepressiver bidrar til å bringe den kjemiske forstyrrelsen i hjernen tilbake i balanse. På...
Svein Reseland
10.03.2002
Bjarte Stubhaug skriver i Tidsskriftet nr. 4/2002 (1) at dokumentasjonen av ”skade” av moderne psykofarmaka ikke er særlig god, at ”serotonergt syndrom bør vere kjent for alle legar”, og at ”like...
Svein Reseland
10.02.2002
I en artikkel om psykofarmaka i Dagens Medisin med tittelen Skade ikke dokumentert (1) heter det bl.a.: ”Bjarte Stubhaug anbefaler, for alle fastleger som oppsøkes av disse pasientene, å bruke god...
Svein Reseland
20.05.2001
Det fremgår av Olav Spigsets artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2001 (1) at ”Antidepressive legemidler av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) har vært på markedet i mer enn ti år,...
Svein Reseland
06.01.2005
Olav Flaten skriver i Tidsskriftet nr. 20/2004 at de fleste medisinske fremskritt de siste tiårene har kommet ved at forskningsresultater er blitt kommersialisert, og at gruppen «Leger mot økt...
Svein Reseland
16.06.2005
I løpet av neste tiårsperiode vil legemiddelindustrien bare i Norge omsette legemidler for et hundretall milliarder kroner og bruke et titall milliarder kroner på markedsføring. Avisen Los Angeles...
Svein Reseland
17.03.2005
En rekke undersøkelser viser at leger ikke innrapporterer bivirkninger. I en artikkel heter det at «innleggende lege mistenkte medikamentbivirkninger i 24 % av tilfellene, men ingen ble innlagt under...
Svein Reseland
25.02.2010
Selv om myndighetene hevder at publikum mottar en oppdatert informasjon om legemidler via pakningsvedlegg og preparatomtaler, viser en artikkel i New England Journal of Medicine at informasjon blir...
Svein Reseland
22.09.2015
I Tidsskriftet nr. 3/2015 skriver Lien og medarbeidere at «Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig.» og at «...
Svein Reseland
17.11.2015
Jeg mener at de studiedata som Lars Lien og medarbeidere og Tor-Erik Widerøe viser til, gir en skjev/uriktig fremstilling av psykofarmakas nytteverdi versus skade. Denne skjevheten skyldes bl.a. at...