Svein Oskar Frigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Bærum sykehus, Vestre Viken

Han har bidratt med utarbeiding av tabell 1 samt utforming av deler av manus, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Svein Oskar Frigstad er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege. Han er styremedlem i Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Svein Oskar Frigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media