Svein Erik Tangsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Erik Tangsrud

Inger Lund-Petersen, Svein Erik Tangsrud
20.09.2001
Prosjektet Muskelsykdommer hos barn og unge under 18 år, kartla i 1981 – 84 forekomst og tjenestetilbud til barn med nevromuskulære diagnoser i daværende helseregion 1 og 2 (1 – 3). Forbedret...