Svabø HM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svabø HM

Svabø HM
10.01.1999
Økningen av antall leger i Norge er betydelig. I 1960 var det 940 innbyggere per yrkesaktiv lege, i 1975 var tallet 606 og ved inngangen til det nye året er det bare omkring 307 innbyggere per...
Svabø HM
10.01.1997
Den norske lægeforening er på plass i nye lokaler i Legenes hus. Vi er klare for utfordringene i 1997. Legenes hus vil gi oss et nytt og bedre utgangspunkt for kontakten med medlemmene, med våre...
Svabø HM
30.03.1996
Fafo-rapporten om levekår og livskvalitet (1) viser at et flertall av de eldre i Norge er tilfredse med tilværelsen. Overraskende er det at eldre bedret sin sosiale forankring fra 1984 og til i dag...
Svabø HM
28.02.1996
Oppslag i mediene den senere tid om legers feilbruk av takster kan ha skapt det inntrykk at mange leger mer eller mindre bevisst lurer til seg penger fra fellesskapet. Det er ikke riktig. Men vi må...
Svabø HM
10.01.1996
Vi har lagt bak oss et begivenhetsrikt og aktivt år i Den norske lægeforening, og på denne plass i Tidsskriftet har det gått ut regelmessige kommentarer til aktuelle situasjoner og utfordringer. Vi...