Susanne Ohnesorge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanne Ohnesorge

Susanne Ohnesorge, Hans Skari, Krystian Zochowski, Eva Maria Pekrun, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
23.11.2020
A child of early school age was hospitalised after several days of illness with abdominal pain, vomiting and a palpable mass in the upper abdomen. Further diagnostic workup revealed a very unusual...
Susanne Ohnesorge, Hans Skari, Krystian Zochowski, Eva Maria Pekrun, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
23.11.2020
Et barn i tidlig skolealder ble innlagt med noen dagers sykehistorie med magesmerter, oppkast og en palpabel oppfylling i øvre del av abdomen. Utredningen viste at det dreide seg om en svært uvanlig...