Susanne G. Dudman

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanne G. Dudman

Johan N. Bruun, Linda Skeie, Arild Mæland, Susanne G. Dudman, Mette Sannes, Vidar Ormaasen
29.11.2006
Aids/hivinfeksjon er siden oppdagelsen i 1981 den sykdom som de siste tiår har hatt størst innvirkning globalt på endrede leveutsikter. I 1981 var leveutsiktene for en aidspasient i gjennomsnitt 6 – ...