Sukhjeet Bains

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med idé, litteratursøk, utforming og analyse, sammenstilling og godkjenning av manuskriptet.

Sukhjeet Bains er lege og ph.d.-stipendiat.

Artikler av Sukhjeet Bains
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media