Sture Falkmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sture Falkmer

Gunnar Qvigstad, Sture Falkmer, Helge L. Waldum
30.01.2000
Immunhistokjemi er en metode hvor man kan påvise proteiner i histologiske vevssnitt. Metoden ble introdusert allerede i 1941 (1), men først de siste 20 – 30 årene har immunhistokjemi fått en sentral...