Stine Kathrin Tønsaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Kathrin Tønsaker

Svein Aarseth, Stine Kathrin Tønsaker
06.03.2018
The Norwegian Medical Association and the Medical Ethics Council advise doctors against participating in the age assessment of young asylum seekers. Current methods are insufficiently accurate, and...
Svein Aarseth, Stine Kathrin Tønsaker
05.03.2018
Legeforeningen og Rådet for legeetikk fraråder leger å delta i aldersvurdering av unge asylsøkere. Dagens metoder er for usikre, og det er vanskelig å ivareta prinsippene om frivillighet og informert...
Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
13.09.2017
The Council for Medical Ethics discourages doctors from accepting to act as ringside doctor for combat sports that permit knockouts or participating in approvals or appeals boards for such events...
Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
31.08.2017
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout eller delta i godkjennings- eller klagenemnder for slike arrangementer. Denne type oppdrag kan være i...
Stine Kathrin Tønsaker
04.10.2011
Legeforeningen anbefaler at departementet nedsetter et utvalg med bredt mandat for å vurdere tilsynssystemet, ev. som ledd i det pågående pasientsikkerhetsarbeidet. Det er nylig gjennomført et arbeid...