Stina Nordeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stina Nordeng (f. 1974) er siviløkonom, har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra ESCP-EAP i Paris og er medisinstudent. Hun er førsteforfatter og har bidratt med utforming/design, datainnsamling, analyse av data, fortolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Stina Nordeng
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media