Stina Hauglann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stina Hauglann er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin ved Laboratoriemedisin/Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stina Hauglann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media