Stig Arild Slørdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stig Arild Slørdahl (f. 1959) er dr.med., spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og professor. Han er faglig leder av Norsk hjerteinfarktregister og har deltatt i etablering og utvikling av registeret. Han har bidratt til tolking av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

og

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hjertemedisinsk avdeling

Artikler av Stig Arild Slørdahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media