Stig Arild Slørdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Arild Slørdahl

Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Cardiovascular diseases constitute the most common cause of hospitalisation in Norway ( 1 ). Although the mortality rate for these diseases has fallen in Norway in recent years, ischaemic heart...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Hjerte- og karsykdommer er vanligste årsak til innleggelse i norske sykehus ( 1 ). Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert i Norge de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom en...