Annonse
Annonse

Stephanie Knudtzon

Artikler av Stephanie Knudtzon

Stephanie Knudtzon, Jørgen Knudtzon
02.05.2017
I Tidsskriftet nr. 5/2017 omtales økende antibiotikaresistens ( 1 ) og bruk av bredspektret antibiotika ved urinveisinfeksjoner på sykehjem ( 2 ) med budskap om å følge de nasjonale retningslinjene...
Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Labial adhesion is relatively common (Fig. 1), and in the literature it is estimated to occur in 0.6 – 3.3 % of prepubertal girls ( 1 , 2 ). Doctors should therefore be aware of the condition, which...
Stephanie Knudtzon, Stein Erik Haugen, Arne Kristian Myhre
10.01.2017
Adhesjon av de små kjønnsleppene er relativt vanlig (fig 1), i litteraturen er det anslått å forekomme hos 0,6 – 3,3 % av prepubertale jenter ( 1 , 2 ). Leger bør derfor kjenne til tilstanden, som...