Stephan Rossner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stephan Rossner

Stephan Rossner
11.05.2006
Homolog blodtransfusjon kan medføre ei rekke komplikasjonar, bl.a. infeksjonsrisiko (HIV, hepatitt), immunisering (antistoff mot erytrocyttar og leukocyttar) og transfusjonsreaksjonar. I tillegg er...
Stephan Rossner
11.05.2006
Homologous blood transfusion may cause a number of complications, including risk of infection (HIV, hepatitis), immunisation (antibodies to erythrocytes and leukocytes) and transfusion reactions...