Steinar Ø. Thoresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Ø. Thoresen

Solveig S-H. Hofvind, Steinar Ø. Thoresen
20.06.2001
Basert på hovedfagsoppgave ved Norges idrettshøgskole 1998 (25) Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden, og utgjør om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner i...
Rolf Kåresen, Jens Kristian Bø, Sjur Haustveit, Arild Hervik, Steinar Ø. Thoresen
30.01.2000
Per-Henrik Zahl skriver at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved mammografiscreening er bestemt av to hovedfaktorer: kostnader ved undersøkelsene og reduksjon av dødelighet. Et tredje aspekt er...
Hege Wang, Solveig S.-H. Hofvind, Steinar Ø. Thoresen
10.11.2000
Brystkreft er den kreftformen som opptrer hyppigst blant kvinner i den vestlige verden og utgjør om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner i Norge. I 1997 fikk 2 386 kvinner diagnosen her i...