Steinar Funderud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Funderud

Anita Lyngstadaas, Anne Husebekk, Steinar Funderud, Lorentz Brinch
18.11.2004
En ekspertgruppe ved Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) har vurdert foreliggende dokumentasjon for transplantasjon av hematopoetiske stamceller fra navlestrengsblod. Totalt 17 studier ble...
Erlend B. Smeland, Steinar Funderud
30.09.2001
Jonas Frisén Jonas Frisén er født i Göteborg i 1966. Han avla medisinsk embetseksamen i 1991 i Stockholm og fikk autorisasjon i 1995 etter fullført turnustjeneste. Han ble tidlig tilknyttet...
Ole Johan Borge, Steinar Funderud
30.08.2001
Gjennom hele livet dør flere tusen modne celler hvert eneste sekund som ved homøostase blir erstattet av nye celler. Nydanning av modne celler skjer fra progenitorer som igjen blir dannet av...