Stein Roald Bolle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Roald Bolle

Stein Roald Bolle, Aslak Hovda Lien, Rolv Mjaaseth, Mads Gilbert
22.01.2013
Medical emergencies are often characterised by time constraints, insufficient information and uncertainty. A videobased system for emergency medical interaction provides high-resolution real-time...
Mads Gilbert, Stein Roald Bolle
22.01.2013
Medical emergency teams collaborating in situations characterised by time constraints and long distances need to quickly establish a cooperative relationship based on trust and a shared understanding...
Stein Roald Bolle, Aslak Hovda Lien, Rolv Mjaaseth, Mads Gilbert
22.01.2013
Akuttmedisinske situasjoner er ofte preget av tidspress, mangelfull informasjon og usikkerhet. Med et system for videobasert akuttmedisinsk konferanse får man en høyoppløselig sanntidsvideo av...
Mads Gilbert, Stein Roald Bolle
22.01.2013
Akuttmedisinske team som samarbeider i tidskritiske situasjoner over lange avstander må raskt etablere et tillitsfullt samarbeid og felles situasjonsforståelse. Da vi utviklet systemet Videobasert...