Stein Roald Bolle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stein Roald Bolle (f. 1969) er spesialist i anestesiologi, ph.d. og forskningsleder i Forskningsseksjon for e-helse i spesialisthelsetjenesten ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. Han har utviklet og forsket på utvikling av formidling av lyd og bilde som beslutningsstøtte i akuttmedisinske situasjoner og har deltatt i utviklingen av VAKe.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein Roald Bolle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media