Stein Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Johansen

Stein Johansen
15.11.2007
Et kort, desentralisert kurs om kronisk obstruktiv lungesykdom og spirometri for primærleger kan gi økt bruk av spirometri i allmennpraksis. Spirometri er nødvendig for å stille diagnosen kronisk...