Stein Gunnar Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stein Gunnar Larsen (f. 1957) er spesialist i gastroenterologisk kirurgi, dr.med. og overlege ved Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein Gunnar Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media