Stein G. Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for onkologisk bekkenkirurgi

Avdeling for gastrokirurgi

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Han har bidratt med utforming/design, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Stein G. Larsen er dr.med., spesialist i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi og seksjonsoverlege.

Artikler av Stein G. Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media