Stein Evensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Evensen

Stein A. Evensen
12.12.2017
Da Rikshospitalet åpnet i 1826 i Akersgata, var et sykehus fortsatt mer en oppbevaringsanstalt enn en behandlingsinstitusjon. Hva møtte pasienten som ble innlagt? Hvem var pleierne og hvordan var...
Stein A. Evensen
12.12.2017
Militærhospitalet i Christiania, som ble omgjort til landets første universitetssykehus og åpnet i 1826, ble allerede i sin samtid vurdert uegnet som sykehus. Militærhospitalet i Akersgata var tidlig...
Stein A. Evensen
06.09.2007
Dag Bratlid skriver i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 om tre eksempler på uredelig eller kritikkverdig forskning ( 1 ). Han viser at ansvarlige organer i de beskrevne tilfellene kviet seg for å gå inn...
Stein A. Evensen
27.08.2009
Illustrasjon Stein Løken Legen som utfører tryllekunster brukes som illustrasjon på fusk i forskning. Er det en «fair» sammenlikning? Tryllekunstneren bedrar oss og vi jubler over med hvilken...
Stein A. Evensen
15.10.2013
Only very rarely will electroshock be given to patients suffering from life-threatening depression without their consent. But do we have sufficient knowledge of the quality of this consent in...
Stein A. Evensen
01.07.2011
Ny behandling innføres ofte uten formell etisk vurdering. De regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk oppfattes ofte snarere som en motstander enn som en alliert. Vegard...
Stein A. Evensen
15.10.2013
Det er sjelden det ved livstruende depresjon gis elektrosjokk uten samtykke. Men vet vi nok om kvaliteten på samtykket i de tilfeller der pasienten sa ja? Helsehjelp er frivillig. Forutsetninger er...
Stein Evensen
08.04.2014
Håvard Østerås kritiserer meg for å ha påstått at «dokumentasjonen av fysioterapi er enda dårligere enn kiropraktikk». Det er pussig å bli kritisert for noe jeg ikke har skrevet. I min artikkel står...
Stein A. Evensen
25.03.2014
Kiropraktorer gjør en betydelig innsats innen muskel- og skjelettlidelser, men likevel blir det ene forslaget etter det andre om utdanning av kiropraktorer i Norge avslått. Storting og universitet...