Stein Chr. Hexeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Chr. Hexeberg

Stein Chr. Hexeberg
26.03.2009
Menerstatningens grense for medisinsk invaliditet på 15 % er satt for høyt. Dermed blir en rekke skadelidte med betydelige plager ekskludert. Ordningen bør revurderes og den nedre grense settes...
Stein Chr. Hexeberg
09.01.2003
Høyesterett avsa 20. november 2002 en dom om utmåling av erstatning for fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn. Katrine Bråtane ble 11 år gammel påkjørt av en lastebil under en ridetur og...
Stein Chr. Hexeberg
20.09.2011
16. desember 2010 avsa Høyesterett dom i en sak om krav om erstatning som følge av nakkeslengskade etter en bilkollisjon. Domstolen stadfester de fire vilkår som må være oppfylt for at det skal...
Stein Chr. Hexeberg
27.03.2012
Lars Jacob Stovner er i et innlegg i Tidsskriftet nr. 1/2012 ( 1 ) uenig i min påstand i Tidsskriftet nr. 18/2011 ( 2 ) om at saken om nakkeskade ble ensidig belyst. For Høyesterett var det...