Stefan Kutzsche

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stefan Kutzsche

Stefan Kutzsche
28.05.2003
Fødselsasfyksi er en viktig årsak til nyfødtdødelighet og sykdom hos nyfødte i hele verden. Gjeldende retningslinjer for resuscitering av nyfødte barn anbefaler overtrykksventilering med 100 %...
Stefan Kutzsche
27.03.2012
Norway lacks a comprehensive educational programme for health professionals who teach at universities and university colleges and in training programmes for medical specialists Health professions...
Stefan Kutzsche, Drude Fugelseth
05.02.2013
Newborns should be examined on the second day after birth. Discharge should be individualised. In Norway, the routines regarding discharge of healthy newborns from the maternity ward vary; there is a...
Stefan Kutzsche
27.03.2012
Norge mangler et helhetlig pedagogisk utdanningsprogram for helsepersonell som skal undervise ved universiteter og høyskoler og i utdanningen av spesialister. Helsefagutdanningene ved høyskolene har...
Stefan Kutzsche, Drude Fugelseth
05.02.2013
Undersøkelsen av nyfødte bør gjøres på den andre dagen etter fødselen. Utskrivningen bør individualiseres. I Norge er det ulik praksis for valg av tidspunkt for utskrivning av friske nyfødte barn fra...