Ståle Sund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Sund

Ståle Sund, Sigurd Lindal, Aileen Murdoch Larsen, Leif Bostad, Finn P. Reinholt
20.02.2001
Transmisjonselektronmikroskopisk undersøkelse har, ved siden av bred anvendelse innen biomedisinsk forskning, i en årrekke vært benyttet som en supplerende metode innen patologisk-anatomisk...
Liv Mundal*, Dejan Ignjatovic, Villy Våge, Inger Asmussen, Ståle Sund
30.06.2005
En 82 år gammel kvinne ble funnet bevisstløs i hjemmet i 2002. Hun kom etter hvert til bevissthet, men kastet opp store mengder blod. Pasienten ble hentet av luftambulansen og meldt til...
Ståle Sund
03.03.2005
Nyretransplantasjon er i dag den beste behandling ved kronisk nyresvikt. Ved Rikshospitalet utføres nå årlig ca. 250 slike inngrep, og nær 40 % av pasientene får nyre fra levende giver. Selv om...