Ståle Pallesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Pallesen

Linn-Heidi Lunde, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen, Rae Frances Bell
28.08.2008
Mellom 25 % og 65 % av hjemmeboende eldre og opptil 80 % av eldre i institusjoner har kroniske smerter ( 1 ). De vanligste kroniske, ikke-ondartete smertetilstandene hos eldre antas å være ulike...
Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Nicolas Øyane, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
10.09.2009
Insomni er definert som dårlig/lite søvn – enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning eller fordi pasienten subjektivt opplever at søvnen er av dårlig...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
24.09.2009
Hos mennesker har mange av kroppens funksjoner døgnrytme eller cirkadian (gresk: cirka = omtrent, dias = dag) rytme. Eksempler er utskilling av hormoner som melatonin og kortisol, fordøyelse og søvn–...
Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Ståle Pallesen
24.09.2009
Parasomnier er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn ( 1 )...
Nicolas Øyane, Anne Marie van den Hoven, Arne Fetveit, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
08.10.2009
Søvnproblemer er svært utbredt, og 95 % av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove ( 1 ). I 2005 utga American Academy of Sleep Medicine den andre utgaven av den meste...
Ståle Pallesen, Helge Molde, Helga Myrseth Arnestad, Arvid Skutle, Rune Menzoni, Fred Holsten
11.05.2006
I løpet av de siste tiår har antall pengespill i Norge økt sterkt, og pengespillindustrien omsetter for flere titalls milliarder hvert år. For de fleste mennesker er deltakelse i pengespill...
Ståle Pallesen, Fred Holsten, Alvhild Alette Bjørkum, Bjørn Bjorvatn
04.11.2004
Ikke lett å gå til sengs i soloppgang. Foto Pål Bugge/Norgesfoto Nattarbeid er en form for skiftarbeid der hovedtyngden av arbeidstimene er lokalisert til tidsintervallet mellom kl 2200 og kl 0600. 5...
Alvhild Alette Bjørkum, Ståle Pallesen, Fred Holsten, Bjørn Bjorvatn
04.11.2004
Skiftarbeid generelt og nattarbeid spesielt ser ut til å gi økt risiko for ulykker/skader og uønskede hendelser. Illustrasjonsfoto Statoil I mange yrker er det fare for slitasje, skade eller ulykke...
Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn
21.10.2004
Insomni defineres gjerne som redusert kvalitet, varighet eller effektivitet av søvn ( 1 ). Man skiller mellom primær og sekundær insomni. Primær insomni er søvnløshet uten bakenforliggende etiologi,...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Inger Hilde Nordhus, Arvid Skjerve
10.12.2002
Insomni er karakterisert ved utilstrekkelig eller inadekvat søvn. Insomnien kan bestå av innsovningsproblemer, urolig nattesøvn og/eller tidlig morgenoppvåkning, eller at søvnkvaliteten er dårlig (1...
Fred Holsten, Ståle Pallesen, Børge Sivertsen
08.04.2011
Illustrasjonsfoto Istockphoto Søvnvansker er 24-timersproblemer fordi de også går utover funksjonen på dagtid. Om lag 10 % av befolkningen antas å ha et alvorlig og langvarig problem med nattesøvnen...