Per Søstrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Søstrand

Elin Watts, Pål Brenno, Per Søstrand, Kristine Lillelund, Tor Erik Danielsen
16.10.2012
Eksponering for støy er en hovedårsak til permanent hørseltap. Støymålinger tyder på betydelig støyeksponering for de tilstedeværende under ortopediske prosedyrer. Ansatte som utfører ortopediske...