Sonja Lynn Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klynge for global helse

Område for helsetjenester

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med litteratursøk, sortering av artikler og revisjon av manus.

Sonja Lynn Myhre er ph.d., seniorrådgiver og forsker på asylsøkere i Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sonja Lynn Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media