Sonja Lynn Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for global helse

Område for helsetjenester

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med litteratursøk, sortering av artikler og revisjon av manus.

Sonja Lynn Myhre er ph.d., seniorrådgiver og forsker på asylsøkere i Norge.

Artikler av Sonja Lynn Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media