Sølvi Taraldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med utforming av studien, innsamling av data, analyse samt utarbeiding og revisjon av manus.

Sølvi Taraldsen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, tidligere stipendiat ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og er assisterende fylkeslege i Oslo og Viken.

Artikler av Sølvi Taraldsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media