Sølvi Noraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sølvi Noraas

Jaran Olsen Frivik, Sølvi Noraas, Anna Grankvist, Christine Wennerås, Hanne Quarsten
12.12.2017
Fever is usually caused by an infection, soft tissue injury, autoimmunity or malignancy. A thorough evaluation of the patient’s anamnesis is part of the standard work-up, and is necessary to...
Jaran Olsen Frivik, Sølvi Noraas, Anna Grankvist, Christine Wennerås, Hanne Quarsten
12.12.2017
Feber er vanligvis forårsaket av en infeksjon, vevsskade, autoimmunitet eller malignitet. En grundig vurdering av pasientens anamnese inngår i en ordinær utredning og er nødvendig for å finne årsaken...
Yngvar Tveten, Sølvi Noraas, Audun Aase
28.01.2014
Cellulære tester for påvisning av borreliasykdom benyttes av noen utenlandske laboratorier. Disse tillegges av enkelte leger i Norge betydelig vekt i diagnostikken av såkalt kronisk borreliose. Det...