Sølvi Lommerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sølvi Lommerud har master i sykepleievitenskap, er intensivsykepleier og spesialrådgiver ved Teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst RHF.

Artikler av Sølvi Lommerud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media