Sølvi Helseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sølvi Helseth

Per Lagerløv, Tanja Holager, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
En internasjonal undersøkelse i 1998 viste at 26 % av norske gutter og 37 % av norske jenter i alder 11 – 15 år hadde tatt medisin for hodepine siste måned ( 1 ). Studien konkluderte med at mange...
Tanja Holager, Per Lagerløv, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
Vel halvparten av norske 15 – 16-årige jenter og en firedel av guttene rapporterer at de har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste måned ( 1 ). Med den nye apotekloven av 1.3. 2001...