Solveig Roth Hoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Solveig Roth Hoff (f. 1965) er overlege og seksjonsleder ved Brystdiagnostisk senter ved Ålesund sykehus og nestleder i Norsk Forening for Diagnostisk Brystradiologi.

Oppgitte interessekonflikter: Solveig Roth Hoff er leder i Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet, som er en tverrfaglig, bredt sammensatt gruppe som gir råd om gjennomføring og administrasjon av Mammografiprogrammet.

Artikler av Solveig Roth Hoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media