Solveig Granum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Solveig Granum (f. 1972) er masterstudent og spesialfysioterapeut. Hun har bidratt til etableringen av den tverrfaglige poliklinikken.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

og

Avdeling for medisinsk klinisk service

Oslo universitetssykehus

Artikler av Solveig Granum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media