Slupphaug G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Slupphaug G

Krokan HE, Slupphaug G
20.05.1998
Sammendrag DNA-reparasjon er av fundamental betydning for beskyttelse av arvematerialet mot mutasjoner og samspiller med mekanismer som regulerer cellesyklus, genekspresjon og programmert celledød...