Skylstad D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skylstad D

Skylstad D, Sørbye H, Småland R
10.11.1997
Sammendrag Kun et mindretall av pasienter med metastaserende cancer coli/recti får i dag et tilbud om palliativ kjemoterapi. Behandlingskombinasjonen 5-fluorouracil/Leucovorin gir en responsrate på...