Per Skretting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Skretting

Per Skretting, Bjørn-Inge Larsen, Tove Farstad
20.09.2000
Overbelegg og korridorpasienter er et kjent problem ved mange sykehus i Norge. Det finnes imidlertid ingen undersøkelser som har dokumentert omfanget på landsbasis. Som ledd i gjennomgang av...
Bjørn-Inge Larsen, Per Skretting, Tove Farstad
20.09.2000
Overbelegg med den konsekvens at pasienter plasseres i sykehuskorridorer, har lenge vært en del av hverdagen ved mange norske sykehus. Fenomenet er tidligere debattert i både norske (1) og nordiske (...
Bjørn-Inge Larsen, Per Skretting, Tove Farstad
20.09.2000
Norske sykehus har et betydelig antall korridorpasienter i indremedisinske avdelinger (1). Også kirurgiske og ortopediske avdelinger har korridorpasienter, men problemene er gjennomgående mindre ved...