Skjørten FJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skjørten FJ

Berner A, Skjørten FJ, Harvei S
20.09.1998
Sammendrag Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring bør inngå som en integrert del av rutinevirksomheten ved patologilaboratoriene. De senere års økte krav til effektivitet gjør at det blir mindre...