Skjærpe KA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skjærpe KA

Skjærpe KA, Tysnes O-B, Mørk S
30.03.1996
Litteraturoversikt med utgangspunkt i to tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs sykdom Sammendrag I løpet av de siste årene har sykdommene scrapie hos sau og bovin spongiform encefalopati hos storfe fått...