Per Skaane

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Skaane

Arnulf Skjennald, Per Skaane
16.03.2020
Arne Karsten Evensen (f. 1922) døde 5. januar 2020, 97 år gammel. Vi er mange gamle kolleger og venner som minnes Arne etter det lange og begivenhetsrike livet han fikk oppleve. Han p...
Per Skaane
24.02.2020
Trass i tekniske utfordringer forblir mammografi standard screeningmetode for brystkreft hos asymptomatiske kvinner med kosmetiske brystimplantater. Innleggelse av brystimplantater (proteser) har økt...
Per Skaane
10.11.2002
Inflammatorisk tarmsykdom, som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, kan representere en utfordring både diagnostisk og terapeutisk. Diagnosen ulcerøs kolitt stilles som regel ved hjelp av...
Ulf Jacobsen, Per Skaane, Torill Sauer, Rolf Kåresen
28.02.2000
I diagnostisering av tumor mammae ved Ullevål sykehus har preoperativ merkebiopsi vært brukt som hjelpemiddel i mer enn 15 år. Indikasjonen for merkebiopsi har endret seg i de senere år. Fra å være...
Per Skaane
10.05.2000
Magnetisk resonanstomografi (MR) er de siste årene blitt stadig mer anvendt innen radiologisk diagnostikk. Metoden har også fått betydelig oppmerksomhet innen bildediagnostikken av mammae. Frem til i...