Siw L. Ernstsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Siw L. Ernstsen er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og overlege ved Laboratoriemedisin/Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Siw L. Ernstsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media