Siw L. Ernstsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Siw L. Ernstsen er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og overlege ved Laboratoriemedisin/Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Artikler av Siw L. Ernstsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media