Siri Slåstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Slåstad

Håkon Lasse Leira, Jon Andsnes Berg, Unni Bratt, Siri Slåstad
21.09.2006
Astma er nå den vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden ( 1 , 2 ). I Norge melder leger ca. 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet hvert år ( 3 ). På...
Jon Andsnes Berg, Håkon Lasse Leira, Unni Bratt, Siri Slåstad
26.02.2009
En ung mann med helårsrhinitt plages gjentatte ganger av akutt dyspné. Han får diagnosen astma, men til tross for behandling med terbutalin og budesonid blir han over tid gradvis verre. Først to år...
Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Oddfrid Aas, Tore Amundsen, Sveinung Sørhaug, Stein Sundstrøm, Bjørn Henning Grønberg, Bjørn Hilt
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...
Siri Slåstad, Bjørn Hilt, Oddfrid Aas
10.03.2015
Kollega Vemund Digernes har en interessant kommentar som likevel ligger litt utenfor innholdet og budskapet i vår artikkel. Han tar opp spørsmålet om lungekreftscreening av asbesteksponerte. Vi mener...