Siri Øverstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: siri.overstad@so-hf.no

Indremedisinsk avdeling

Klinikk for medisin

Sykehuset Østfold

Hun har bidratt til utforming og design av studien, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk og utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjoner.

Siri Øverstad er lege i spesialisering.

Artikler av Siri Øverstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media