Siri Johanne Boye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Johanne Boye

Siri Johanne Boye
22.03.2021
Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår, red. Legevaktarbeid En innføringsbok for leger og sykepleiere. 2. utg. 400 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 549 ISBN 978-82-05-53096-6...
Siri Johanne Boye, Åshild Pettersen, Eirik Abildsnes
27.03.2020
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler. Koronavirus gir ofte luftveissymptomer sammen med feber og sykdomsfølelse ( 1...