Siri Håvås Haugland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Håvås Haugland

Siri Håvås Haugland, Arve Strandheim, Grete Bratberg
21.02.2012
According to the World Health Organization (WHO), alcohol consumption is the third most important cause of illness and early death. In 2004 as many as 320 000 adolescents in the age group 15–29 died...
Siri Håvås Haugland, Arve Strandheim, Grete Bratberg
21.02.2012
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er alkoholbruk den tredje viktigste årsak til sykdom og tidlig død. På verdensbasis døde i 2004 320 000 unge i alderen 15 – 29 år av alkoholrelaterte årsaker (...