Siri Hagen Brelin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Hagen Brelin

Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...
Siri Hagen Brelin
10.01.2017
Rønsen, Astrid Jakobsen, Rita Å fullføre et liv Omsorg for døende og de som står nær. 223 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-47219-8 Å fullføre et liv dreier seg om...