Siri Fauli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Fauli

Marit Stykket, Siri Fauli
06.03.2003
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) ble opprettet for ti år siden. Som et symbol på at organisasjonen er landsomfattende, var konferansen lagt til hurtigruta...
Marit Steinsund, Siri Fauli
08.09.2015
Noklus gjennomfører i 2014 og 2015 et pilotprosjekt som skal vurdere hensiktsmessig organisering og kvalitetssikring av laboratorievirksomheten for hjemmeboende pasienter. Pilotprosjektet som er et...